ad1

Thursday, 29 June 2017

Navratri 2017- Mahanavami 2017, Vijayadashami 2017- Details and CalenderNavratri Day 1 - September 21, 2017 (Thursday) - Ghatsthapana, Shailputri Puja
Day 2  - September 22, 2017 (Friday) - Chandra Darshan, Brahmacharini Puja (Dwitiya)
Day 3  - September 23, 2017 (Saturday) - Chandraghanta Puja(Tritiya)
Day 4  - September 24, 2017 (Sunday) - Kushmanda Puja(Chaturthi)
Day 5  - September 25, 2017 (Monday) - Lakshmi Panchami, Skandamata Puja(Panchami)
Day 6  - September 26, 2017 (Tuesday) - Katyayani Puja(Shashthi)
Day 7 - September 27, 2017 (Wednesday) - Saraswati Awahan, Kalaratri Puja(Saptami)
Day 8  - September 28, 2017 (Thursday) - Sri Durga Ashtami, Saraswati Puja, Sandhi Puja(Ashtami)
Day 9  - September 29, 2017 (Friday) - Maha Navami, Ayudha Puja, Navami Homa(Navami)
Day 10 - September 30, 2017 (Saturday) - Navratri Parana, Durga Visarjan, Vijayadashami (Dashami)
Navratri ends

No comments:

Post a Comment